Log in

Literature Updates

 • 29 May 2018 3:07 PM | ISDE Office (Administrator)

  Arianna Barbetta, Shahdabul Faraz, Pari Shah, Hans Gerdes, Meier Hsu, Kay See Tan, Tamar Nobel, Manjit S. Bains, Matthew Bott, James M. Isbell, David B. Sewell, David R. Jones, Daniela Molena.

  Click here to read full abstract.

 • 22 May 2018 9:33 AM | ISDE Office (Administrator)

  Seong Yong Park, MD, PhD; Jee Won Suh, MD; Dae Joon Kim, MD, PhD; Jun Chul Park, MD; Eun Hye Kim, MD; Chang Young Lee, MD, PhD; Jin Gu Lee, MD, PhD; Hyo Chae Paik, MD, PhD; Kyoung Young Chung, MD.

  Click here to read full abstract.

 • 08 May 2018 8:31 AM | ISDE Office (Administrator)

  Oor, Jelmer, E.; Nieuwenhuijs, Vincent, B.; Devitt, Peter, G.; Hazebroek, Eric, J.; Watson, David, I.

  Click here to read full abstract.

 • 08 May 2018 8:28 AM | ISDE Office (Administrator)

  Nakashima, Yuichiro; Saeki, Hiroshi; Nakanishi, Ryota; Sugiyama, Masahiko; Kurashige, Junji; Oki, Eiji; Maehara, Yoshihiko

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:38 AM | ISDE Office (Administrator)

  L. R. van der Werf; J. L. Dikken; M. I. van Berge Henegouwen; V. E. P. P. Lemmens; G. A. P. Nieuwenhuijzen; B. P. L. Wijnhoven.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:33 AM | ISDE Office (Administrator)
  Yuji Kumakura; Takehiko Yokobori; Tomonori Yoshida; Keigo Hara; Makoto Sakai; Makoto Sohda; Tatsuya Miyazaki; Hideaki Yokoo; Tadashi Handa; Tetsunari Oyama; Hiroshi Yorifuji; Hiroyuki Kuwano.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:29 AM | ISDE Office (Administrator)

  Noordman, Bo, Jan; van Klaveren, David; van Berge Henegouwen, Mark, I.; Wijnhoven, Bas P., L.; Gisbertz, Suzanne, S.; Lagarde, Sjoerd, M.; van der Gaast, Ate; Hulshof, Maarten C. C., M.; Biermann, Katharina; Steyerberg, Ewout, W.; van Lanschot, J.; Jan, B.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:25 AM | ISDE Office (Administrator)

  Hernandez, Jonathan, M.; Beylergil, Volkan; Goldman, Debra, A.; van Beek, Elke; Gonen, Mithat; Tang, Laura; Downey, Robert; Rizk, Nabil; Shah, Manish; Strong, Vivian; Janjigian, Yelena; Schöder, Heiko; Coit, Daniel, G.

  Click here to read full abstract.

 • 03 May 2018 9:08 AM | ISDE Office (Administrator)

  Li, Bin; Hu, Hong; Zhang, Yawei; Zhang, Jie; Miao, Longsheng; Ma, Longfei; Luo, Xiaoyang; Zhang, Yiliang; Ye, Ting; Li, Hecheng; Zhou, Jianhua; Li, Yuan; Shen, Lei; Zhao, Kuaile; Fan, Min; Zhu, Zhengfei; Wang, Jialei; Xu, Jie; Deng, Youjia; Lu, Qiong; Jia, Huixun; Cheng, Xinghua; Li, Hang; Zhang, Yang; Li, Chenguang; Pan, Yunjian; Liu, Shilei; Hu, Haichuan; Shao, Longlong; Sun, Yihua; Xiang, Jiaqing; Chen, Haiquan.

  Click here to read full abstract.

Affiliated Societies



International  Interdisciplinary  Everything Esophageal


The International Society for Diseases of the Esophagus is a 501(c)3 non-profit organization.

General Inquiries: info@isde.net
Membership Questions: membership@isde.net

Powered by Wild Apricot Membership Software